Blijf op de hoogte Meldpunt Doneer
Foto van dorstlesser bij droge kost voor een inclusieve samenleving

Droge kost

Doelstelling

De Stichting stelt zich ten doel de emancipatie van mensen met autisme zoveel mogelijk te bevorderen.

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de Stichting ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en eventueel een niet bovenmatig vacatiegeld. De Stichting heeft geen personeel in dienst. Vrijwilligers krijgen geen vrijwilligersvergoeding. Wel krijgen ze gemaakte onkosten vergoed.

Activiteitenverslag

De activiteiten van de Stichting bestaan uit o.a. de publicatie van biografieën van mensen met autisme, een pelgrimstocht voor mensen met en zonder autisme, een nieuwsblog op de website, een meldpunt op de website voor autismevriendelijke en –onvriendelijke fenomenen, het aantrekken van een ambassadeur.

Financiële verantwoording

Aangezien de Stichting is opgericht in januari 2018, is er nog geen financieel jaarverslag. Conform de wettelijke verplichting, publiceert de Stichting uiterlijk 1 juli 2019 de eerste financiële verantwoording op haar site.

Verkort beleidsplan

Het beleid van de Stichting is gericht op de verwezenlijking van haar doelstelling. Daartoe werft zij fondsen middels o.a. donaties, nalatenschappen, subsidies, sponsoring etc. Tevens ontplooit de Stichting activiteiten als genoemd onder ‘Activiteitenverslag’. De Stichting heeft geen winstoogmerk, en een batig saldo na vereffening moet en zal worden besteed conform haar doelstelling. Michiel van der Ent beheert de administratie, de inkomsten en het vermogen van de Stichting.